Birsen Atakan

Lawyer and Sociologist
flag-of-Turkey

Turkey

Birsen Atakan is a lawyer and sociologist. She is an attorney at law registered in the Istanbul Bar Association and a Mediator registered in the Mediators Registry under the Ministry of Justice. She works in the fields of nonviolent communication, conflict management/transformation, mediation
  • In addition to mediation, consultancy, mentoring and coaching services, she provides trainings and workshops for the private entities and NGOs in the fields of conflict management, mediation, nonviolent communication, nonviolence, gender and gender-based violence, physical and mental empowerment of women against sexist violence.
  • She participated, worked, or volunteered for various non-governmental organizations, which provide shelters and support to women, struggle against violence including sexual violence, increase awareness on gender equality, promote mediation and other peacebuilding methods. Few of those are (with their Turkish names): Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı, Kadınlarla Dayanışma Vakfı, Filmmor Kadın Kooperatifi, Barış İçin Kadın Girişimi, BPW İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Federasyonu, Biz Bizzee Derneği, Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, İstanbul Sözleşmesi Grubu, Şiddetsizlik Eğitim ve Araştırma Merkezi, İnsan Hakları Derneği, Arabuluculuk Gönüllüleri Derneği, Akran Arabuluculuğu Grubu, Akrander, Pro Bono Hukuki Destek Ağı, Dönüştürücü Aktivizm Grubu, Akdeniz Kadın Arabulucular Ağı Türkiye Anteni.
Starts 28 May 2023
14:30
CET
Led by Birsen Atakan
Registration is Free
Registration Now Open

👉 Mindfullness nedir?

👉 Şiddetsiz iletişim ve arabuluculuk ile ilgisi nedir?

Gerçekleştirdiğimiz 12 atölyede ele aldığımız konuları bir araya getirip bir başlıkta tekrar ele alıyoruz: Mindfulness!

💡 Şiddetsiz iletişim ve arabuluculuk atölye dizimizde bu hafta, geçmiş atölyelerden anlarla MBCT Mindfulness Temelli Kognitif Terapi yöntemlerinin bir araya getirildiği iyileştirici bir çalışma gerçekleştireceğiz.

ÜCRETSİZ atölyemize 28.05.2023 günü 14:30’da Müze Gazhane’de katılabilirsiniz.

Starts 14 May 2023
14:30
CET
Led by Birsen Atakan
Registration is Free
Registration Now Open

Şiddetsiz İletişim ve Arabuluculuk: Yaş Ayrımcılığı ve Nesiller Arası İletişim

👉 Gençlik ve yaşlılık kavramlarını nasıl algılıyorsunuz?

👉 Bu konuda tabular neler?

👉 Medyada, hukukta, toplumda nasıl ele alınıyor?

Toplumumuzda mevcut olan onlarca tabu ve yargılardan biri de gençlik ve yaşlılık kavramları üzerine. Sahip olduğumuz tabular ayrımcılık ve şiddetli iletişimin önemli bir kaynağı.

💡 Şiddetsiz iletişim ve arabuluculuk atölye dizimizde bu hafta, gençlik-yaşlılık algısı, yaşlılığa bağlı sağlık, yaşlılığa bağlı duygu durumları, yaşlılığa bağlı tabular, filmler ve medyadaki yaşlılık temsili, yaşlı birey duyarlılığı ile hukuk, arabuluculuk ve şiddetsiz iletişim üzerine sunum ve pratikler yapacağız.

ÜCRETSİZ atölyemize 14.05.2023 günü 14:30’da Müze Gazhane’de katılabilirsiniz.

Starts 30 Apr 2023
14:30
CET
Led by Birsen Atakan
Registration is Free
Registration Now Open

Şiddetsiz İletişim ve Arabuluculuk: Akran Zorbalığı ve Arabuluculuk

👉 Zorbalık nedir?

👉 Akran zorbalığı nedir?

👉 Akran arabuluculuğu nedir?

İletişim ve çatışma çözme yetkinliklerimiz küçük yaşlarda şekillenir. Görerek ve deneyerek sorunlarımızı çözmenin yöntemlerini keşfederek büyürüz. Dinlemenin ve işbirliği yapmanın gücünü gören çocuklar doğal arabulucular olarak aramızdadır.

💡 Şiddetsiz iletişim ve arabuluculuk atölye dizimizde bu hafta, okullarda öğrenciler arasında veya mahallede komşu çocuklar arasıda çıkan anlaşmazlıklarda ortaya çıkan akran zorbalığını ve sonuçlarını ele alarak akran arabuluculuğu hakkında bilgi ve uygulama örneklerini aktaracağız.

ÜCRETSİZ atölyemize 30.04.2023 günü 14:30’da Müze Gazhane’de katılabilirsiniz.

 

Starts 16 Apr 2023
14:30
CET
Led by Birsen Atakan
Registration is Free
Registration Now Open

Şiddetsiz İletişim ve Arabuluculuk: Duygularımız ve İhtiyaçlarımız Dile Geliyor

👉 Duygu nedir?

👉 İhtiyaç nedir?

👉 Bunların çatışmayı çözmekle ilgisi nedir?

Duygu ve ihtiyaçlarımızın farkında olmak, bunları anlaşılır biçimde dile getirme gücüne sahip bulunmak, diğer kişilerin duygu ve ihtiyaçlarını kabul etmek şiddetsiz iletişim ve arabuluculuğun yapı taşlarındandır.

💡 Şiddetsiz iletişim ve arabuluculuk atölye dizimizde bu hafta, duygu ile düşüncelerin birbirine karıştırılmasının yaratacağı iletişim sorunları ele alacak ve arabuluculuk sürecinde duygular ile ihtiyaçlar arasındaki bağı deneyimleyeceğiz.ÜCRETSİZ atölyemize 16.04.2023 günü 14:30’da Müze Gazhane’de katılabilirsiniz

Starts 2 Apr 2023
14:30
CET
Led by Birsen Atakan
Registration is Free
Registration Now Open

Şiddetsiz İletişim ve Arabuluculuk: Toplantılarda Fırsat Eşitliği İçin…

👉 Toplantılarda kendimizi ifade edebiliyor muyuz?

👉 Toplantılarda kendini ifade eden kişileri dinliyor muyuz?

👉 Toplantılarda etkin karar alabiliyor muyuz?

Toplantılar, arabuluculuğun yapı taşlarından biridir. Birbirimizi belki de ilk defa gerçekten dinlediğimiz, ihtiyaçlarımızı anladığımız, ortak çözüm için işbirliği yapma fırsatı bulabildiğimiz değerli bir imkandır.

💡 Şiddetsiz iletişim ve arabuluculuk atölye dizimizde bu hafta, toplantı yönetiminin önemi, toplantı süreci, toplantının sonuçlandırılması, hayata geçirilebilir kararların alınması, toplantı türleri ve toplantıya katılım biçimlerini ele alacağız.

ÜCRETSİZ atölyemize 02.04.2023 günü 14:30’da Müze Gazhane’de katılabilirsiniz.

 

Starts 19 Mar 2023
14:30
CET
Led by Birsen Atakan
Registration is Free
Registration Ended

Şiddetsiz İletişim ve Arabuluculuk: “Güç”! Nasıl Kullanıyoruz?

👉 Güç kimdedir?

👉 Kimde değildir?

👉 Güç ilişkisi nasıl inşa edilir, değiştirilir veya dönüştürülür?

Güç her etkileşimin içinde mevcuttur. Ona eşlik eden haklar, menfaatler, ihtiyaçlar ve diğer unsurlar ile birlikte var olur. Her birinin dengeli biçimde birlikte varlığı şiddetsiz iletişim ve barışın yolunu açar.

💡 Şiddetsiz iletişim ve arabuluculuk atölye dizimizde bu hafta, amaca ulaşmak ve sosyal değişim için gerekli ihtiyaçlar ve menfaatler arasındaki ilişkiyi ele alacak, arabuluculukta güç dengesinin sağlanması üzerine sunum ve egzersizler yapacağız.

ÜCRETSİZ atölyemize 19.03.2023 günü 14:30’da Müze Gazhane’de katılabilirsiniz.

Starts 5 Feb 2023
14:30
CET
Led by Birsen Atakan
Registration is Free
Registration Ended

Şiddetsiz İletişim ve Arabuluculuk: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Arabuluculuk

 

Arabuluculuk sürecinde,

👉 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini hesaba katabiliyor muyuz?

👉 Ev içi şiddeti / aile içi şiddeti fark edebiliyor muyuz?

👉 Güç dengesini/dengesizliğini gözetebiliyor muyuz?

 

İletişim kurma farklılıklarını biliyor muyuz? İhtiyaçlarını anlayabiliyor muyuz? Kadınların ve erkeklerin hayatlarında bir dönüşüm yaratmayı hedefleyen her türlü girişim – arabuluculuk süreci – toplumsal cinsiyet rollerinden kaynaklanan farklılıkları / çeşitliliği dikkate almak, hesaba katmak zorundadır.

 

💡 Şiddetsiz iletişim ve arabuluculuk atölye dizimizde bu hafta, toplumcal cinsiyet eşitliğine duyarlı arabuluculuk konusunu ele alacağız, sunumlar ve egzersizler yapacağız.

 

ÜCRETSİZ atölyemize 05.02.2023 günü 14:30’da Müze Gazhane’de katılabilirsiniz.

 

Starts 22 Jan 2023
14:30
CET
Led by Birsen Atakan, Cihan Koral
Registration is Free
Registration Ended

Şiddetsiz İletişim ve Arabuluculuk: Derin Demokrasi

 

Mahallede veya bir grupta,

👉 Söylenmesi zor ve gizli kalan görüşleri ortaya koymak,

👉 Bütün sesleri duyurmak,

👉 Çözülmesi imkansız gözüken problemleri dönüştürmek mümkün mü?

 

Derin Demokrasi, Güney Afrika’da demokrasiye geçiş dönemi sırasında geliştirilen bir fasilitasyon ve çatışma yönetimi yaklaşımıdır. Söylenmesi zor ve gizli kalan görüşler dahil olmak üzere bütün seslerin duyulmasını sağladığı için çözülmesi imkânsız gözüken problemlerin çözümünü mümkün kılan sıradışı ve yenilikçi bir yöntemdir.

 

💡 Şiddetsiz iletişim ve arabuluculuk atölye dizimizde bu hafta, bir gruptaki insan ilişkilerinde çatışan noktaların dönüştürücü gücünü ortaya çıkararak onlardan yararlanmaya odaklanan sıra dışı ve yenilikçi bir yöntem olan “Derin Demokrasi” yi tartışarak, oyunlar oynayarak, gülerek ve belki dans ederek deneyimleyeceğiz.

ÜCRETSİZ atölyemize 22.01.2023 günü 14:30’da Müze Gazhane’de katılabilirsiniz.

Starts 18 Dec 2022
14:30
CET
Led by Birsen Atakan
Registration is Free
Registration Ended

👉 Yeni yollar bulmak mümkün mü?

👉 Anlaşmaya doğru nasıl bir yol inşa edebiliriz?

👉 Birbirimizin ihtiyaçlarını nasıl gözetebiliriz?

Deneyimlediğimiz birçok çatışmada, bulunan çözümlerin belli kalıplar içinde kaldığı, yaratıcılığa kapalı olduğu ve genelde de şiddet dilini/davranışını içerdiğini görüyoruz. Yeni yollar bulmak mümkün mü?

Çatışma, taraflar arasında kopuşlara sebep olabileceği gibi aynı zamanda yaratıcı yeni eylemler için fırsatlar ve olanaklar da sağlar. Şiddete varmadığı sürece çatışma, toplumsal bir dönüşüm aracı haline gelebilir. Çatışmanın dönüştürülmesi, yeni ortaya çıkan veya kronikleşmiş sorunlara şiddet içermeyen, sürdürülebilir ve kalıcı çözümler bulmak mümkün. Dünyada çatışmayı barışçıl yöntemlerle dönüştürmenin yöntemleri giderek yaygınlaşmaktadır. Şiddetsiz iletişim ve arabuluculuk da bu barışçıl yöntemler arasında önemli ve etkili bir araçtır.

💡 Şiddetsiz iletişim ve arabuluculuk atölye dizimizde, bu hafta, mahallede çatışmadan anlaşmaya doğru nasıl bir yol inşa edebileceğimiz üzerine söyleşeceğiz. Komşularımızla önyargılardan uzak, birbirimizi dinleyerek, birbirimizin ihtiyaçlarını gözeterek yaşayabiliriz. Atölyede tartışarak, oyunlar oynayarak, gülerek ve belki dans ederek mahallemizde barışı sürdürmenin yollarını birlikte ortaya çıkartacağız.

ÜCRETSİZ atölyemize 18 Aralık 2022 günü 14:30’da Müze Gazhane’de katılabilirsiniz.

Featured IM Campus contributors

flag-of-Israel
Israel
Anat Cabili is a mediator, facilitator and attorney (admitted to the Israeli Bar Association in 1998). She has been practicing mediation and facilitation since 2006 and owns a private mediation business in Israel.
flag-of-India
India
Sameer Shah established his own proprietary law firm at Ahmedabad, State of Gujarat, under the name and style of S. U. Shah & Associates. He is a panel mediator and senior lecturer.
flag-of-Japan
Japan
James is a mediator, arbitrator, and law professor at Rikkyo University in Tokyo. He previously practiced international dispute resolution at law firms in Paris and was legal counsel at the International Centre for Settlement of Investment Disputes of the World Bank in Washington.
flag-of-China
China
As an established member of the Chambers of Ronny Wong S. C., Vod K. S. Chan is a barrister, international arbitrator and mediator practising in the Hong Kong Special Administrative Region (HK).
flag-of-United-Kingdom
United Kingdom
Professor Feargal Cochrane was born and educated in Belfast and has been publishing and teaching on Northern Ireland and wider themes of violent political conflict and peacebuilding for 30 years.