header-logo-simi

IMI, ISM University i certyfikowane szkolenia SIMI

Nadruk

CONSENSUS GmbH
Koenigstrasse 40
70173 Stuttgart, Niemcy

Zarządzanie:
Dr Andrea Hartmann-Piraudeau,
Dr Peter Bechstein

NUMER IDENTYFIKACYJNY VAT:
DE 295 819 408

Telefon: +49 163 289 200 0
E-Mail: 
welcome@im-campus.com

Odpowiedzialny za treść

CONSENSUS GmbH
Koenigstrasse 40
70173 Stuttgart, Niemcy

Zarządzanie:
Dr Andrea Hartmann-Piraudeau,
Dr Peter Bechstein

Telefon: +49 163 289 200 0
E-Mail: 
welcome@im-campus.com

Projektowanie stron internetowych

DR.SANGO projektowanie stron internetowych i doradztwo w zakresie marketingu cyfrowego, Wielka Brytania.
https://drsango.com/ 

Rozstrzyganie sporów

Komisja Europejska udostępnia platformę do rozwiązywania sporów on-line (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr. Nasz adres e-mail można znaleźć w nadruku powyżej. Nie jesteśmy skłonni ani zobowiązani do udziału w postępowaniu w sprawie rozstrzygania sporów przed sądem polubownym dla konsumentów.  

Odpowiedzialność za treść

Jako usługodawca jesteśmy odpowiedzialni za własne treści na tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami prawa zgodnie z § 7 (1) TMG. Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG, jako usługodawca nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania przekazywanych lub przechowywanych informacji osób trzecich ani do badania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność. Obowiązek usunięcia lub zablokowania możliwości korzystania z informacji zgodnie z ogólnymi przepisami prawa pozostaje nienaruszony. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu, w którym dowiemy się o konkretnym naruszeniu prawa. Gdy tylko dowiemy się o takim naruszeniu, natychmiast usuniemy te treści. Ikony wykonane przez Freepik z www.flaticon.com  

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy żadnego wpływu. Z tego powodu nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za te zewnętrzne treści. Za treść stron, do których odsyłają linki, odpowiedzialny jest zawsze ich właściciel lub operator. W momencie tworzenia linków do stron, do których one odsyłają, sprawdzono je pod kątem ewentualnych naruszeń prawa. W momencie umieszczania linków nie stwierdzono żadnych nielegalnych treści. Stała kontrola treści stron, do których odsyłają linki, jest nieuzasadniona bez konkretnych dowodów naruszenia prawa. Gdy tylko dowiemy się o naruszeniach prawa, natychmiast usuniemy takie linki.  

Prawa autorskie

Treści i utwory na tych stronach, stworzone przez operatora strony, podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, edytowanie, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju wykorzystywanie wykraczające poza granice prawa autorskiego wymaga pisemnej zgody danego autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie tej strony jest dozwolone tylko do prywatnego, niekomercyjnego użytku. O ile treści na tej stronie nie zostały stworzone przez operatora, prawa autorskie osób trzecich są respektowane. W szczególności treści należące do osób trzecich są oznaczone jako takie. Jeśli mimo to dowiesz się o naruszeniu praw autorskich, poinformuj nas o tym. Gdy tylko dowiemy się o naruszeniu prawa, niezwłocznie usuniemy takie treści.  

Ostrzeżenie

W przypadku problemów związanych z prawem konkurencji lub podobnych prosimy o wcześniejszy kontakt z nami, aby uniknąć niepotrzebnych sporów prawnych i ich kosztów. Koszt ostrzeżenia prawnego bez uprzedniego skontaktowania się z nami jest odrzucany jako bezpodstawny w rozumieniu obowiązku naprawienia szkody zgodnie z § 254 ust. 2 BGB! Jeżeli istnieje jakiekolwiek wrażenie, że na tej stronie internetowej mogą być naruszane prawa własności, tzn. że mogą być naruszane znaki towarowe, prawa autorskie i prawa do ochrony danych, prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o tym fakcie za pomocą wiadomości na adres welcome@im-campus.com. Natychmiast sprawdzimy dany fragment i dokonamy jego usunięcia lub zmiany. Ostrzeżenie prawne w celu złożenia skargi na naruszenie praw własności nie jest konieczne, a związane z nim koszty nie będą zwracane. Jeśli ostrzeżenie prawne zostanie wystosowane bez wcześniejszego kontaktu, musisz sam ponieść związane z tym koszty.