International Mediation Campus Course Dates

Start our next 40 hours certified mediation training. You can become a certified mediator in 12 weeks or 1 week intensive. Our online mediation training consists of a total of 40 hours live online sessions where we cover different areas of mediation, negotiation and ADR. The training meets international Normy IMI and the International School of Management (ISM) leading to a mediator certificate upon completion. Register for our online mediation course and ADR training below to get started.

Fair Price System

The price of our mediation training is measured by the purchasing power of the country of your residence.

IM Campus is the first training institute worldwide to implement our revolutionary fair pricing system for our online 40 hours mediation training course. In order to give equal access to everyone globally, we provide a socially balanced pricing system. This means the price of our mediation training is measured by the purchasing power of the country of your residence. We regularly update our table in order to meet the most recent data of the global comparison of purchasing power indexes.

Nasz następny kurs 12 tygodni

Nasz następny 1-tygodniowy kurs

Alexandra Kieffer

Alexandra Kieffer

Alexandra Kieffer is a certified mediator with a background of peace and conflict studies and responsible for international networks and training and happy to answer all your questions.

Dr. Andrea Hartmann-Piraudeau

Dr. Andrea Hartmann-Piraudeau is an international certified mediator and conflict expert with a broad international network and many years of experience in mediation and ADR. She is responsible for curriculum and research.

Fair Price Calculator

Jesteśmy pierwszą instytucją szkoleniową na świecie, która wprowadziła ten rewolucyjny, sprawiedliwy system cenowy. Aby zapewnić wszystkim z całego świata zrównoważony społecznie system płatności, cena naszego szkolenia z mediacji jest ustalana na podstawie siły nabywczej kraju zamieszkania kandydata.

Regularnie aktualizujemy naszą tabelę cenową zgodnie z najnowszymi danymi dotyczącymi globalnych indeksów siły nabywczej.

Odtwórz wideo

Zostań certyfikowanym mediatorem

Jako mediator przeszkolony w IM Campus stajesz się również częścią międzynarodowej sieci mediatorów - IM Campus Fellows. Dołączając do naszej globalnej społeczności, zyskujesz możliwość poznania innych mediatorów, wymiany pomysłów i najlepszych praktyk oraz uczestnictwa w zajęciach i wydarzeniach.