Systemy zarządzania konfliktami w miejscu pracy

Rozpoczyna się 2 lut 2023
14:00
CET
Online
Prowadzony przez Sezila Durmuşa
Opłata rejestracyjna wynosi 150 euro.
Rejestracja już otwarta

Podsumowanie szkolenia

Kurs ten obejmuje: (1) przyczyny i skutki konfliktów ze szczególnym uwzględnieniem miejsc pracy, (2) związek i różnice między konfliktem a mobbingiem, (3) cechy systemu zarządzania konfliktami oraz (4) zasady systemu zarządzania konfliktami.

Informacje o tym szkoleniu

Czas trwania kursu mistrzowskiego wynosi 8 godzin.

 • Część 1 odbędzie się 6 października 2022 r. w godz. 14-16 CET
 • Część 2 odbędzie się 13 października 2022 r. w godz. 14-16 CET
 • Część 3 odbędzie się 20 października 2022 r. w godz. 14-16 CET
 • Część 4 odbędzie się 27 października 2022 r. w godz. 14-16 CET

Zawartość strony

Zakres modułu obejmuje; (1) przyczyny i skutki konfliktu ze szczególnym uwzględnieniem miejsc pracy, (2) związek i różnice między konfliktem a mobbingiem, (3) cechy systemu zarządzania konfliktem oraz (4) zasady systemu zarządzania konfliktem.

 1. Przyczyny i skutki konfliktu w miejscu pracy: Zakresem jest omówienie konkretnych okoliczności powodujących konflikt w miejscach pracy poprzez zbadanie odpowiednich badań i raportów naukowych z różnych krajów. Celem jest zrozumienie związku pomiędzy kulturą organizacyjną a przyczynami konfliktu. Temat ten będzie powiązany z ogólnym zrozumieniem przyczyn konfliktu, które są omawiane podczas głównego szkolenia z zakresu mediacji.
 2. Relacja między konfliktem a mobbingiem: Zakresem jest analiza (a) podstawowych przyczyn, (b) skutków i (c) eskalacji mobbingu oraz ich różnic w stosunku do konfliktu. Celem jest zwiększenie świadomości na temat mobbingu i jego ścisłego związku z kulturą organizacyjną i środowiskiem.
 3. Cechy systemu zarządzania konfliktem: Zakres szkolenia obejmuje: (a) Cechy systemu zarządzania konfliktem oparte na władzy (np. zasady obowiązujące w miejscu pracy, decyzje administracyjne), (b) Cechy systemu oparte na prawach (np. procedury składania skarg i dochodzenia), (c) Cechy systemu oparte na interesie (np. mediacja, postępowanie pojednawcze), (d) Cechy systemu oparte na komunikacji (np. facylitacja, coaching konfliktowy, szkolenia). Celem jest podniesienie świadomości na temat konieczności łączenia różnych cech w unikalny sposób, odpowiedni dla danego miejsca pracy. Temat ten będzie powiązany z przyczynami konfliktów w miejscu pracy.
 4. Zasady systemu zarządzania konfliktem: Zakresem jest oświecenie (a) Integralności, (b) Kompetencji, (c) Różnorodności, (d) Zasad Transformacji w systemie zarządzania konfliktem. Celem jest dostarczenie uczestnikom narzędzi do łączenia różnych cech wymienionych powyżej.

Efekty kształcenia

 • Wniosek 1: Oczekuje się, że uczestnicy zrozumieją, jak zastosować ogólne teorie konfliktu wspomniane w głównym szkoleniu mediacyjnym do konfliktów w miejscu pracy. Oczekuje się, że takie zrozumienie doprowadzi uczestników do zwiększenia ich biegłości w analizowaniu konfliktów w miejscu pracy. Ta część szkolenia jest związana z pierwszym tematem: "Przyczyny i skutki konfliktów w miejscu pracy".
 • Wniosek 2: Oczekuje się, że uczestnicy zwiększą swoją świadomość na temat bardzo destrukcyjnego wpływu mobbingu zarówno na ludzi, jak i na organizację oraz konieczności podjęcia środków zapobiegawczych. Takie zrozumienie powinno doprowadzić uczestników do zwiększenia ich umiejętności budowania bardziej owocnej kultury organizacyjnej. Ten fragment jest związany z drugim tematem: "Związek pomiędzy konfliktem a mobbingiem".
 • Wnioski 3: Oczekuje się, że uczestnicy będą mieli mapę drogową do stworzenia systemu zarządzania konfliktami w miejscu pracy i zrozumieją konieczność współpracy różnych specjalistów w celu zbudowania systemu. Takie zrozumienie powinno doprowadzić uczestników do zwiększenia ich umiejętności prowadzenia skutecznych dochodzeń, szkoleń i porad w miejscu pracy. Ta część szkolenia jest związana z trzecim i czwartym tematem: "Cechy systemu zarządzania konfliktem" i "Zasady systemu zarządzania konfliktem".

To nagranie nie jest jeszcze dostępne. Sprawdź później lub zapisz się na naszą listę mailingową, aby zostać poinformowanym o jego dostępności.

flag-of-Turkey
Turcja
Sezil Durmuş jest adwokatem zarejestrowanym w Izbie Adwokackiej w Stambule oraz mediatorem zarejestrowanym w tureckim Ministerstwie Sprawiedliwości. W swojej praktyce koncentruje się na prawie umów, prawie korporacyjnym i prawie pracy, pomagając swoim klientom w strukturyzowaniu i negocjowaniu transakcji prawnych.

Możesz być również zainteresowany

New dates are coming soon
Online
Prowadzi James Claxton
Opłata rejestracyjna wynosi 150 euro.
Rejestracja już otwarta
Rozpoczyna się 10 sie 2022
18:00
IRS
Prowadzony przez Sepide Tabatabaee
Rejestracja jest bezpłatna
Rejestracja już otwarta
Rozpoczyna się 17 sie 2022
18:00
IRS
Prowadzony przez Yahya Parvandi
Rejestracja jest bezpłatna
Rejestracja już otwarta
Rozpoczyna się 24 sie 2022
18:00
IRS
Prowadzony przez Mandanę Kamali
Rejestracja jest bezpłatna
Rejestracja już otwarta
Alexandra Kieffer

Alexandra Kieffer

Alexandra Kieffer jest certyfikowanym mediatorem z wykształceniem w zakresie studiów nad pokojem i konfliktem, odpowiedzialnym za międzynarodowe sieci i szkolenia, chętnie odpowie na wszystkie Państwa pytania.

Dr Andrea Hartmann-Piraudeau

Dr Andrea Hartmann-Piraudeau jest międzynarodowym certyfikowanym mediatorem i ekspertem ds. konfliktów z szeroką międzynarodową siecią i wieloletnim doświadczeniem w mediacji i ADR. Jest odpowiedzialna za program nauczania i badania.

Dołącz do naszej globalnej społeczności

Nazwa
Zgoda
To pole służy do celów walidacji i powinno pozostać niezmienione.