Internationale online bemiddelingsopleiding

Onze uitstekende internationale docenten uit het bedrijfsleven, de advocatuur en de wetenschap geven hun persoonlijke ervaring aan u door in het kader van onze cursussen. De opleiding voldoet aan de internationale normen volgens het IMI.

Ons programma

Dé plek om uw expertise op het gebied van bemiddeling en ADR op te bouwen en tegelijkertijd wereldwijde duurzaamheid te omarmen en uw interculturele profiel te ontwikkelen.

Online Live Opleiding

5 MODULES – 60 UUR live online training – 4×3 UUR per maand

Live online opleidingssessies vinden plaats in een virtuele campusruimte. Deelnemers en trainers ontmoeten elkaar live voor een interactieve trainingssessie. De sessies bevatten theoretische input, discussies, bemiddelingssimulaties, supervisie, oefeningen, peer group werk, rollenspelen.

Begeleid online leren op eigen tempo

5 MODULES – 60 UUR Zelfstudie online begeleid leren – 4×3 UUR per maand

Tussen onze online live trainingssessies door, bieden wij professioneel, diepgaand online materiaal. Het materiaal bestaat uit videofragmenten, theoretische uiteenzettingen, casestudies, oefeningen voor zelfreflectie en verwijzingen naar relevante bronnen.

IM-Campus Certificaat

After succesfully completing the international online mediation training, you will receive a certificate.

Het certificaat bevestigt uw bemiddelingsvaardigheden en -competenties. Het certificaat zal elektronisch worden verstrekt en een officieel certificaat van hoge kwaliteit zal u per post worden toegestuurd. Dit certificaat is goedgekeurd door het IMI. Met dit certificaat wordt u automatisch eenIMIgekwalificeerde mediator. Dat zal je zijn:

 • internationaal erkend
 • kwaliteit bewezen
 • deel van het internationale netwerk.

Deze cursus maakt deel uit van het CONSENSUS Campus Programma. CONSENSUS Campus voldoet aan de kwaliteitscriteria van het Internationaal Bemiddelingsinstituut. CONSENSUS Campus heeft dispensatie gekregen van het IMI om zijn bestaande goedgekeurde training online te geven tijdens de covidecrisis.

MODULE 1: Wat is bemiddeling?

4×3 UUR online live training & 4×3 UUR online begeleide zelfstudie (24 UUR in totaal)

In deze module leert u de basiscompetenties van bemiddeling.

 • Geschiedenis/ Grondbeginselen/ Toepassingsgebieden
 • Beginselen van bemiddeling – volgens het Verdrag van Singapore inzake bemiddeling
 • Fasen van bemiddeling
 • Rol van de bemiddelaar
 • Conflicttheorie
 • Bemiddeling simulaties

MODULE 2: Communicatievaardigheden

4×3 UUR online live training & 4×3 UUR online begeleide zelfstudie (24 UUR in totaal)

In deze module leer je de verschillende aspecten van communicatie.

 • Communicatie- en vraagtechnieken
 • Kaderen van taal
 • Communicatie in een digitale omgeving
 • Visualisatie- en matigingstechnieken
 • Communicatiemodellen en -theorieën
 • Bemiddelingssimulaties

MODULE 3: Psychologische aspecten van bemiddeling

4×3 UUR online live training & 4×3 UUR online begeleide zelfstudie (24 UUR in totaal)

In deze module leer je hoe je met emoties en manipulaties omgaat.

 • Bevindingen van hersenonderzoek over gedrag in conflicten & de rol van emoties in conflicten
 • Omgaan met moeilijke situaties, geweldloze communicatie, mindfulness
 • Overtuiging en manipulatie
 • Soorten persoonlijkheid
 • Internationale casestudies
 • Bemiddelingssimulaties

MODULE 4: Internationale en interculturele bemiddeling

4×3 UUR online live training & 4×3 UUR online begeleide zelfstudie (24 UUR in totaal)

In deze module duik je in interculturele en morele aspecten van bemiddeling.

 • Onderhandeling
 • Onderscheid van bemiddeling ten opzichte van andere disciplines zoals recht, therapie en coaching
 • Ethiek en moraal
 • Verschillen in bemiddelingspraktijk
 • Dialoogproces, bemiddeling in grotere groepen en legitimiteit bij bemiddeling
 • Bemiddeling vs. geschillenbeslechting, abitrage, rechterlijke bevoegdheid, rol van vertalers bij bemiddeling

MODULE 5: Supervisie: Uw eigen bemiddelingsstijl

4×3 UUR online live training & 4×3 UUR online begeleide zelfstudie (24 UUR in totaal)

In deze module kun je je eigen mediatieke stijl verder verkennen.

 • Verschillende bemiddelingsstijlen: Faciliterende Stijl, Evaluatieve Stijl, Transformatieve Stijl
 • Individuele sessies, pendelbemiddeling, advocaten in bemiddeling
 • Hulpbrongerichte zelfreflectie van eigen sterke en zwakke punten
 • Omgaan met fouten en mislukkingen
 • Bemiddelingssimulaties
 • Case Supervisie, Intervisie en peer coaching/reflectie

Persoonlijk rollenspel

Eindcolloquium bestaande uit een persoonlijk rollenspel

Dit zal de afsluitende sessie van de opleiding zijn: een simulatie onder toezicht van onze opleiders.

 • Deelnemers kunnen een setting en conflictpartijen kiezen
 • Een geval voor de simulatie wordt geleverd door IM-Campus
 • IM-Campus trainers zullen de simulatie bijwonen en toezicht houden
 • Een feedbacksessie achteraf geeft ruimte voor reflectie

Uw contactpersonen

We zijn hier om te helpen

Alexandra Kieffer

Alexandra Kieffer is een bemiddelaar met een achtergrond van vredes- en conflictstudies en verantwoordelijk voor internationale netwerken en opleidingen en beantwoordt graag al uw vragen.

Dr. Andrea Hartmann-Piraudeau

Dr. Andrea Hartmann-Piraudeau is een internationaal gecertificeerde mediator en conflictdeskundige met een breed internationaal netwerk en vele jaren ervaring in bemiddeling en ADR. Zij is verantwoordelijk voor het curriculum en het onderzoek.

You will

 • leren hoe communicatievaardigheden te gebruiken
 • leren hoe je standpunten van belangen kunt scheiden
 • leren hoe je de achtergrond van relaties leert kennen
 • leren welke vragen te stellen
 • leren hoe u met vertrouwen twee of meer partijen door een bemiddelingsproces kunt leiden
 • ontmoet inspirerende Peers om uw motivatie te delen om met conflicten te werken
 • vooraanstaande deskundigen/ pioniers worden in uw samenleving/land
 • leren hoe gefaciliteerde conversatie en organisatie (leiderschap) toe te passen
 • leren hoe de dialoog te vergemakkelijken
 • leren hoe te bemiddelen

Leerreis

MAAND 1

De eerste maand staat in het teken van het leren kennen van de basisprincipes van mediation volgens het Singapore Convention on Mediation. Nadat we je hebben laten kennismaken met de geschiedenis en de toepassingsgebieden krijg je voor het eerst de kans om te oefenen als bemiddelaar. U verdiept uw kennis van de principes van de bemiddeling, de fasen van de bemiddeling, de rol van de bemiddelaar en de conflicttheorie.

MAAND 2

Deze maand laten we u kennismaken met communicatietechnieken en -stijlen. Je krijgt de kans om verschillende technieken en methoden te oefenen binnen het groepswerk en de oefeningen, gevolgd door reflecties. Je verkent de omkadering van de taal en verdere inzichten over de Singapore Convention on Mediation.

MAAND 3

In deze module leer je hoe je met emoties en manipulaties omgaat. Bovendien krijg je een dieper inzicht in het gedrag van mensen in stressvolle en conflictsituaties. We laten u kennismaken met geweldloze communicatie en het omgaan met moeilijke situaties. We geven inisghts over psychologische processen in de bemiddeling, de onderhandeling en de conflictsituatie. Tot slot zullen we internationale casestudies onderzoeken.


MAAND 4

In deze module verdiep je je kennis over de ethische aspecten van mediation. We zullen onderzoeken hoe we binnen de bemiddeling kunnen omgaan met verschillen en diversiteit en met verschillende groepsgroottes en partijen zoals vertalers.

MAAND 5

In deze module kunt u zich verder verdiepen in uw eigen bemiddelingsstijl door te leren over geavanceerde bemiddelingsbenaderingen en -technieken. We laten u kennismaken met verschillende stijlen van mediation, shuttlebemiddeling, individuele sessies en hoe u een effectieve ADR/bemiddelingspraktijk kunt opbouwen.

Meld je nu aan!

Receive information about becoming an international conflict expert and part of a global and unique network.

Ervaringen met onze opleiding:

“Een sterk format, goede begeleiding door ervaren trainers, heeft de mediator training voor mij tot een absolute win gemaakt. Ik ben geschikt voor mediation. Met dank aan het hele CONSENSUS-team.”

Kerem, Turkije

Ik vond de verschillende aanbiedingen in de modules het leukst. De technieken zijn zo goed uitgelegd of gedemonstreerd dat ik er al veel in mijn werk aan het verwerken ben.

Rotraud, Duitsland

De verschillende internationale docenten, de gevarieerde seminariedagen en de verschillende nationaliteiten en achtergronden van de deelnemers maken de cursus bijzonder groots en de moeite waard om mee te maken.

Lorenzo, Italië

Gevarieerde en boeiende themamodules, uitgevoerd door zeer bekwame trainers met diverse achtergronden, hebben de bemiddelingstraining tot een groot genoegen gemaakt. Vooral de autodidactische trainingen maakten het programma super flexibel.

Eva, Zweden

Bij de opleiding tot bemiddelaar werd ervoor gezorgd dat alle deelnemers actief betrokken waren bij de taken, discussies en praktijkgevallen. Het was ook mogelijk eigen casestudies uit het dagelijkse werk in te brengen. Ik heb veel waardering voor het internationale netwerk dat ik tijdens de cursus heb opgedaan.

Sani, Nigeria

Een uitstekende verdieping van mijn bekwaamheid in het omgaan met conflicten in het beroepsleven. Helpt om specifieke instrumenten te leren. Maar ook oefenen vanuit een meta perspectief met een nuttige kijk op het inbedden van het conflict. Aanrader!

Alex, Duitsland

Ik vond deze training erg succesvol. Het voldeed absoluut aan mijn verwachtingen. Het zal een blijvend effect hebben in mijn leven. Ik besefte hoe belangrijk het is om in te spelen op interesses en behoeften en hoe verschillend de percepties kunnen zijn.

Thomas, UK

Het team van docenten is uiterst competent en ervaren. Ik hield absoluut van mijn internationale collega’s en de geweldige relaties die we in verschillende landen en culturen hebben opgebouwd. We zijn nu een team!

Arshita, India

Een van de meest waardevolle trainingen in mijn leven. Zowel privé als in zaken, een nieuwe manier om conflicten methodisch en praktisch op te lossen. Het bevestigt hoezeer de aandacht uitgaat naar de mensen en hun behoeften.

Natalya, Rusland

Ik vond de cursus erg leuk omdat er niet alleen theorie maar ook veel praktische oefeningen werden gedaan om de theoretische kennis te kunnen toepassen. Het was zeer gevarieerd en leerzaam. Ik hield van de discussie over de verschillende benaderingen van bemiddelingstechnieken over de hele wereld. Ik heb mijn mede-bemiddelaar in Frankrijk gevonden!

Natalie, Griekenland

FAQ

Veelgestelde vragen

1. Wat zijn de vereisten voor de bemiddelingstraining?

Voorwaarden voor deelname aan de bemiddelingstraining goed niveau van de Engelse taal, een academische opleiding of werkervaring. In een online persoonlijk toelatingsgesprek zorgen we ervoor dat alle deelnemers qua persoonlijkheid en kwalificaties in de groep passen. Ook open vragen van geïnteresseerden kunnen worden besproken.

2. Hoe werken de modules?

Elke module duurt 24 uur. 12 uur online live training en 12 uur zelfstudie online. De live-trainingen vinden 4 keer per maand plaats gedurende 3 uur. Het zelfpaced online leren is flexibel en wordt aanbevolen om tussen de live-sessies door af te ronden om zich voor te bereiden en op te volgen.

3. Wat is de opzet van de online live training?

Het IM-Campus team zorgt voor een virtuele campusruimte. Deelnemers en trainers krijgen een link om toegang te krijgen tot de sessies. Om een groepssfeer te creëren is het nodig dat de camera en het geluid aan staan. Voor bemiddelingssimulaties en groepswerk zullen de trainers de groep verdelen in break-out sessies. U hebt internettoegang en een browserapparaat nodig. Afhankelijk van de toegang tot de online platformen van de deelnemers beslissen we welke we gebruiken (Adobe Connect of Zoom).

4. Wat gebeurt er als ik een live sessie mis?

Om het IM-Campus certificaat te ontvangen, moet u 80% van de live sessies doorlopen. Als u niet in staat bent om dit aantal live-sessies bij te wonen, heeft u de mogelijkheid om de ontbrekende trainingen te herhalen binnen onze volgende cursus.

5. Wat is het voordeel van het online formaat van onze bemiddelingstraining?

Meer en meer en vooral rekening houdend met de huidige situatie met covid, wordt online bemiddeling geëist. Onze deelnemers zijn experts op het gebied van online mediation en met name internationale online mediation. De kennis die in de cursus wordt aangereikt stelt u in staat om ook face-to-face te bemiddelen.

6. Welk certificaat krijg ik na afloop van de opleiding?

Deelnemers ontvangen een certificaat van de IM-campus: voltooiing van 120 uur mediationtraining en vermelding dat de inhoud van de training voldoet aan de aanbevelingen van deDuitse richtlijnen, de EU-richtlijnen voor mediationtraining en de IMI-richtlijnen.

De erkenning is in elk land anders geregeld en moet met de bevoegde lokale autoriteiten worden besproken.

Onafhankelijk van de formele erkenning biedt de opleiding een diepgaande kennis van bemiddeling en conflictoplossing en stelt ze de deelnemers in staat om deze vaardigheden na afloop toe te passen in hun professionele of privé-omgeving.

7. Waarom betalen deelnemers uit verschillende landen verschillende prijzen?

Onze Fair Price System Policy houdt rekening met de verschillende koopkrachtindexen. We willen iedereen van overal toegang geven tot ons bemiddelingsprogramma door de prijzen aan te passen aan de economie en de situatie van elk land. Iedereen betaalt bij wijze van spreken niet hetzelfde bedrag, maar dezelfde prijs.

8. Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten van de bemiddelingstraining?

De IM-Campus-trainers hebben een verschillende professionele achtergrond, focus en nationaliteit. Een interdisciplinariteit uit het recht, de communicatiewetenschap, de psychologie, de economie, de vredesstudies enz. zorgt ervoor dat verschillende aspecten van de bemiddeling aan bod komen. De trainers werken in verschillende landen en gebieden van bemiddeling: zakelijke bemiddeling, gezinsbemiddeling, vredesbemiddeling, internationale bemiddeling, interculturele bemiddeling maar ook coaching en teambemiddeling.

9. Welke mogelijkheden heeft u na afloop van het programma?

Je maakt deel uit van een internationaal en intercultureel alumninetwerk – een platform om ervaringen uit te wisselen en samen te werken als co-mediators. Je bent in staat om met conflicten om te gaan en voorbereid te zijn op een carrière als leidinggevende en conflicten constructief op te lossen. U bent gekwalificeerd om (online) te bemiddelen en te onderhandelen volgens de regels van uw land.

10. Wat zijn de eisen voor het IM-campuscertificaat?

Om het IM-Campus certificaat te ontvangen, moet u de opleiding met succes afronden (120 uur). Succesvol betekent dat u uw bemiddelingsvaardigheden en -competenties, evenals de voltooiing van het online materiaal en de aanwezigheid in ten minste 80% van de live-sessies met succes kunt laten zien.

11. Is het überhaupt mogelijk om online bemiddelingsvaardigheden te leren en toe te passen?

Vanuit onze ervaring biedt online live training u de vaardigheden en kennis die u nodig heeft om een bemiddeling uit te voeren. In online live simulaties kunnen lichaamstaal en andere niet-verbale communicatie worden gelezen en in aanmerking worden genomen. De online en offline instellingen zijn echter niet hetzelfde. Om face-to-face-simulaties te ervaren, moedigen we onze deelnemers aan om lokaal met collega’s te vergaderen.

12. Verschillende cursussen en tijdzones

De twee verschillende cursussen, gebaseerd op verschillende tijdzones, hebben als doel de training aan iedereen van overal te geven. Ons doel is om alle tijdzones in de twee parcoursen in te passen. Wij nodigen u uit om de cursus te kiezen met de voor u meest overtuigende tijden.

13. IMI-certificering

Onze training is goedgekeurd door het IMI. Met dit certificaat wordt u automatisch eenIMIgekwalificeerde mediator. Dat zal je zijn:

 • internationaal erkend
 • kwaliteit bewezen
 • deel van het internationale netwerk.

Deze cursus maakt deel uit van het CONSENSUS Campus Programma. CONSENSUS Campus voldoet aan de kwaliteitscriteria van het International Mediation Institute (https://imimediation.org/program/consensus-campus/). CONSENSUS Campus heeft dispensatie gekregen van het IMI om zijn bestaande goedgekeurde training online te geven tijdens de covidecrisis.